فسخ قرارداد بازیکن پرسپولیس چگونه اتفاق افتاد/ توضیح نماینده سازمان لیگ درباره جدایی رضائیان

فسخ قرارداد بازیکن پرسپولیس چگونه اتفاق افتاد/ توضیح نماینده سازمان لیگ درباره جدایی رضائیان
مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ ادعا می کند که کمیته انضباطی در مورد رامین رضائیان و پرسپولیس تصمیم نهایی را می گیرد.

فسخ قرارداد بازیکن پرسپولیس چگونه اتفاق افتاد/ توضیح نماینده سازمان لیگ درباره جدایی رضائیان

مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ ادعا می کند که کمیته انضباطی در مورد رامین رضائیان و پرسپولیس تصمیم نهایی را می گیرد.
فسخ قرارداد بازیکن پرسپولیس چگونه اتفاق افتاد/ توضیح نماینده سازمان لیگ درباره جدایی رضائیان

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author