فریاد مظلومیت فلسطین در عراق و جنوب لبنان طنین انداز شد

فریاد مظلومیت فلسطین در عراق و جنوب لبنان طنین انداز شد
راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در عراق و شهر صیدا در جنوب لبنان با مشارکت هزاران نفر از مردم روزه دار برگزار شد.
۱۲:۴۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


فریاد مظلومیت فلسطین در عراق و جنوب لبنان طنین انداز شد

راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در عراق و شهر صیدا در جنوب لبنان با مشارکت هزاران نفر از مردم روزه دار برگزار شد.
۱۲:۴۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


فریاد مظلومیت فلسطین در عراق و جنوب لبنان طنین انداز شد

خرید vpn خارجی

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author