فرگوسن: فقط 6 بار از سشوار استفاده کردم!

فرگوسن: فقط 6 بار از سشوار استفاده کردم!
سرالکس فرگوسن، سرمربی منچستریونایتد مدعی شد که در دوران حضورش در این تیم، از سشوار معروف تنها 6 بار استفاده کرده است.

فرگوسن: فقط 6 بار از سشوار استفاده کردم!

سرالکس فرگوسن، سرمربی منچستریونایتد مدعی شد که در دوران حضورش در این تیم، از سشوار معروف تنها 6 بار استفاده کرده است.
فرگوسن: فقط 6 بار از سشوار استفاده کردم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author