فرم خوب فنی و بدنی ملی پوشان پرسپولیس/ امیدواری برانکو به طارمی و رضاییان

فرم خوب فنی و بدنی ملی پوشان پرسپولیس/ امیدواری برانکو به طارمی و رضاییان
مهاجم و مدافع ملی پوش پرسپولیسی ها این روزها با وضعیت خوب بدنی و فنی در تمرین سرخ پوشان حضور پیدا می کنند، وضعیتی که برانکو را به شروع خوب در لیگ برتر امیدوار کرده است.  

فرم خوب فنی و بدنی ملی پوشان پرسپولیس/ امیدواری برانکو به طارمی و رضاییان

مهاجم و مدافع ملی پوش پرسپولیسی ها این روزها با وضعیت خوب بدنی و فنی در تمرین سرخ پوشان حضور پیدا می کنند، وضعیتی که برانکو را به شروع خوب در لیگ برتر امیدوار کرده است.  
فرم خوب فنی و بدنی ملی پوشان پرسپولیس/ امیدواری برانکو به طارمی و رضاییان

اخبار دنیای بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author