فرصتی برای تامل همزمان با شمارش معکوس

دوازده ساعت مانده به انتخابات، فرصتی برای تامل در واقعیات روزهای اخیر است .
۲۰:۳۳ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


خبر دانشجویی

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , ,

About the author