فرصتی برای اثبات بختیار رحمانی

فرصتی برای اثبات بختیار رحمانی
سرمربی جوان استقلال بعد از دو هفته نیمکت‌نشینی ترجیح داد برای بازی با ذوب‌آهن از بختیار رحمانی در ترکیب اصلی تیم خود استفاده کند.

فرصتی برای اثبات بختیار رحمانی

سرمربی جوان استقلال بعد از دو هفته نیمکت‌نشینی ترجیح داد برای بازی با ذوب‌آهن از بختیار رحمانی در ترکیب اصلی تیم خود استفاده کند.
فرصتی برای اثبات بختیار رحمانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author