فردریک لیونبرگ:/ ونگر هرگز گله‌ ای از اوضاع مالی نمی‌کرد

فردریک لیونبرگ:/ ونگر هرگز گله‌ ای از اوضاع مالی نمی‌کرد
فردریک لیونبرگ، وینگر سابق و سوئدی آرسنال به دفاع از رفتار آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی توپچی ها در بازار نقل و انتقالات پرداخت.

فردریک لیونبرگ:/ ونگر هرگز گله‌ ای از اوضاع مالی نمی‌کرد

فردریک لیونبرگ، وینگر سابق و سوئدی آرسنال به دفاع از رفتار آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی توپچی ها در بازار نقل و انتقالات پرداخت.
فردریک لیونبرگ:/ ونگر هرگز گله‌ ای از اوضاع مالی نمی‌کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author