فردا روز قد برافراشتن ملت ایران/ مردم آماده خلق حماسه ای دیگر

ایران، آماده روز بزرگ ملی و تجلی وفاداری و ایستادگی؛ فردا هفت اسفند روز انتخابات ، عرصه قد برافراشتنِ ملت ایران است و همه برای ثبت روز تاریخی دیگری در نظام مردمسالاری دینی دست بدست هم می دهند.
۱۶:۴۷ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


آهنگ جدید

هنر

label, , , , , , , , ,

About the author