فردا؛ آغاز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

فردا؛ آغاز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا، هشتم خرداد، با حضور مقامات بلندپایه، سران و شخصیت های کشوری و لشکری در بهارستان آغاز می شود.
۰۹:۱۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


فردا؛ آغاز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا، هشتم خرداد، با حضور مقامات بلندپایه، سران و شخصیت های کشوری و لشکری در بهارستان آغاز می شود.
۰۹:۱۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


فردا؛ آغاز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author