فرار فرماندهان داعش از فلوجه

فرار فرماندهان داعش از فلوجه
سخنگوی حشد الشعبی گفت: خطوط دفاعی داعش به شدت فروپاشیده و دهها فرمانده و نیروی داعشی به خارج از فلوجه فرار کرده اند.
۱۴:۱۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


فرار فرماندهان داعش از فلوجه

سخنگوی حشد الشعبی گفت: خطوط دفاعی داعش به شدت فروپاشیده و دهها فرمانده و نیروی داعشی به خارج از فلوجه فرار کرده اند.
۱۴:۱۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


فرار فرماندهان داعش از فلوجه

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author