فایده جام‌حذفی کشف استعداد جوانترهاست/ میثاقیان:به داور گفتم فکرکن من اتومبیل هستم!

فایده جام‌حذفی کشف استعداد جوانترهاست/ میثاقیان:به داور گفتم فکرکن من اتومبیل هستم!
سرمربی بادران گفت: داور گفت چون از خط رد شدی اخراجت می‌کنم که گفتم فکر من یه اتومبیل هستم چکار کردم که اخراجم کنی؟!

فایده جام‌حذفی کشف استعداد جوانترهاست/ میثاقیان:به داور گفتم فکرکن من اتومبیل هستم!

سرمربی بادران گفت: داور گفت چون از خط رد شدی اخراجت می‌کنم که گفتم فکر من یه اتومبیل هستم چکار کردم که اخراجم کنی؟!
فایده جام‌حذفی کشف استعداد جوانترهاست/ میثاقیان:به داور گفتم فکرکن من اتومبیل هستم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author