غیبت عجیب گولچ در تمرینات پرسپولیس

غیبت عجیب گولچ در تمرینات پرسپولیس
مدافع دو ملیتی تیم فوتبال پرسپولیس در تمرینات 2 روز اخیر تیمش غایب بوده است.

غیبت عجیب گولچ در تمرینات پرسپولیس

مدافع دو ملیتی تیم فوتبال پرسپولیس در تمرینات 2 روز اخیر تیمش غایب بوده است.
غیبت عجیب گولچ در تمرینات پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author