غیبت ایرانی ها در تیم منتخب هفته اول قطر(عکس)

غیبت ایرانی ها در تیم منتخب هفته اول قطر(عکس)
با بسته شدن هفته اول لیگ ستارگان قطر با صدرنشینی السد کمیته برگزاری این مسابقات تیم منتخب هفته اول را معرفی کرد.

غیبت ایرانی ها در تیم منتخب هفته اول قطر(عکس)

با بسته شدن هفته اول لیگ ستارگان قطر با صدرنشینی السد کمیته برگزاری این مسابقات تیم منتخب هفته اول را معرفی کرد.
غیبت ایرانی ها در تیم منتخب هفته اول قطر(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author