غفور: در حالت عادی المپیکی می‌شویم

غفور: در حالت عادی المپیکی می‌شویم
پشت خط زن تیم ملی والیبال گفت: امیدوارم اتفاق ناگواری رخ ندهد چون در حالت عادی ما المپیکی می‌شویم.

غفور: در حالت عادی المپیکی می‌شویم

پشت خط زن تیم ملی والیبال گفت: امیدوارم اتفاق ناگواری رخ ندهد چون در حالت عادی ما المپیکی می‌شویم.
غفور: در حالت عادی المپیکی می‌شویم

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author