غایب بزرگ دربی پا به توپ شد

غایب بزرگ دربی پا به توپ شد
بازیکن پرسپولیس که به دلیل مصدومیت در دربی غایب بود، امروز در جمع هم تیمی‌های خود تمرین کرد.

غایب بزرگ دربی پا به توپ شد

بازیکن پرسپولیس که به دلیل مصدومیت در دربی غایب بود، امروز در جمع هم تیمی‌های خود تمرین کرد.
غایب بزرگ دربی پا به توپ شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author