غایبان فولاد برابر سایپا

لئوناردو مساریچ، اسماعیل شریفات و یوسف وکیا غایبان قطعی فولاد برابر سایپا خواهند بود.

کرمان نیوز

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , ,

About the author