عیدی فدراسیون هندبال و بانک صادرات به ورزش‌های توپی

سایت فدراسیون هندبال نوشت:ساخت سالن بین المللی در تهران،عیدی فدراسیون هندبال به ورزشهای توپی است.

کرمان نیوز

سپهر نیوز

label, , , , , , , , ,

About the author