عکس یادگاری سرمربی فعلی و قدیمی استقلال

فیروز کریمی گرچه دوره کوتاهی سرمربی استقلال بود اما به هر حال سابقه سرمربیگری این تیم در کارنامه اش ثبت شده است.

خبر جدید

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , ,

About the author