عکس/ چهره های خاص در راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران

عکس/ چهره های خاص در راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران
راهپیمایی روز جهانی قدس ۱۳۹۵ با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و برگ زرینی دیگر در کارنامه و تاریخ حق طلبی ایرانیان به ثبت رسید.
۱۴:۳۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


عکس/ چهره های خاص در راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران

راهپیمایی روز جهانی قدس ۱۳۹۵ با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و برگ زرینی دیگر در کارنامه و تاریخ حق طلبی ایرانیان به ثبت رسید.
۱۴:۳۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


عکس/ چهره های خاص در راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران

خرید vpn نکست

اخبار جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author