عکس/ پیست آفرود کلاچای

عکس/ پیست آفرود کلاچای
پیست آفرود در ساحل نوده کلاچای محلی مناسب جهت برگزاری مسابقات و تمرینات آفرودسوران این منطقه است.
۱۴:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


عکس/ پیست آفرود کلاچای

پیست آفرود در ساحل نوده کلاچای محلی مناسب جهت برگزاری مسابقات و تمرینات آفرودسوران این منطقه است.
۱۴:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


عکس/ پیست آفرود کلاچای

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author