عکس/ حال و هوای متفاوت راهیان نور در نوروز

عکس/ حال و هوای متفاوت راهیان نور در نوروز
همزمان با نوروز، کاروان‌های راهیان نور حضور چشمگیر و متفاوتی را همچون سال‌های گذشته در مناطق عملیاتی داشته اند و حال و هوای آدم‌هایی که به این مناطق نورانی سفر می کنند کاملا متفاوت است.
۱۷:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


عکس/ حال و هوای متفاوت راهیان نور در نوروز

همزمان با نوروز، کاروان‌های راهیان نور حضور چشمگیر و متفاوتی را همچون سال‌های گذشته در مناطق عملیاتی داشته اند و حال و هوای آدم‌هایی که به این مناطق نورانی سفر می کنند کاملا متفاوت است.
۱۷:۰۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


عکس/ حال و هوای متفاوت راهیان نور در نوروز

روزنامه قانون

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author