عکس/ بدرقه رسمی رئیس جمهور

عکس/ بدرقه رسمی رئیس جمهور
رئیس جمهور کشورمان با بدرقه رسمی معاون مقام معظم رهبری در اموربین الملل و نیز معاون اول رئیس جمهور، تهران را به مقصد جزیره مارگاریتا واقع در کشور ونزوئلا ترک کرد.
۰۸:۳۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


عکس/ بدرقه رسمی رئیس جمهور

رئیس جمهور کشورمان با بدرقه رسمی معاون مقام معظم رهبری در اموربین الملل و نیز معاون اول رئیس جمهور، تهران را به مقصد جزیره مارگاریتا واقع در کشور ونزوئلا ترک کرد.
۰۸:۳۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


عکس/ بدرقه رسمی رئیس جمهور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author