عکس/ از نشست خیابان تا تیراندازی در کنسرت

عکس/ از نشست خیابان تا تیراندازی در کنسرت
نگاهی به عکس های برخی از رخدادهای جهان در پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر در ۶ خرداد ۱۳۹۵.
۱۶:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


عکس/ از نشست خیابان تا تیراندازی در کنسرت

نگاهی به عکس های برخی از رخدادهای جهان در پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر در ۶ خرداد ۱۳۹۵.
۱۶:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


عکس/ از نشست خیابان تا تیراندازی در کنسرت

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author