عکس/ از مسابقه تیراندازی در روسیه تا جنگ با پشه های تایلندی

عکس/ از مسابقه تیراندازی در روسیه تا جنگ با پشه های تایلندی
نگاهی به برخی از تصاویر و رخدادهای جذاب از دریچه دوربین در روز جمعه، ۲۶ شهریور ۹۵
۱۴:۳۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


عکس/ از مسابقه تیراندازی در روسیه تا جنگ با پشه های تایلندی

نگاهی به برخی از تصاویر و رخدادهای جذاب از دریچه دوربین در روز جمعه، ۲۶ شهریور ۹۵
۱۴:۳۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


عکس/ از مسابقه تیراندازی در روسیه تا جنگ با پشه های تایلندی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author