عکس/ از ماسوله تا گورمه

عکس/ از ماسوله تا گورمه
بعضی از روستاها با آب‌وهوای عاری از آلودگی‌های زیست‌ محیطی به بهشتی زمینی برای شهرنشینان خسته از همهمه و آلودگی تبدیل شده اند.
۱۳:۱۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ اردیبهشت


عکس/ از ماسوله تا گورمه

بعضی از روستاها با آب‌وهوای عاری از آلودگی‌های زیست‌ محیطی به بهشتی زمینی برای شهرنشینان خسته از همهمه و آلودگی تبدیل شده اند.
۱۳:۱۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ اردیبهشت


عکس/ از ماسوله تا گورمه

فروش بک لینک

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author