عکس/ آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد

عکس/ آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد
آئین گلریزان کمک به ۱۵۰ زندانی جرائم غیرعمد عصر روز گذشته در زورخانه جوانمردان تهران برگزار شد.
۰۸:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


عکس/ آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد

آئین گلریزان کمک به ۱۵۰ زندانی جرائم غیرعمد عصر روز گذشته در زورخانه جوانمردان تهران برگزار شد.
۰۸:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


عکس/ آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author