عکسی از کی‌روش و دستیارانش در ورزشگاه آزادی

عکسی از کی‌روش و دستیارانش در ورزشگاه آزادی
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به همراه دستیارانش در ورزشگاه آزادی حضور دارد.

عکسی از کی‌روش و دستیارانش در ورزشگاه آزادی

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به همراه دستیارانش در ورزشگاه آزادی حضور دارد.
عکسی از کی‌روش و دستیارانش در ورزشگاه آزادی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author