عکسی از منصوریان در آسانسور وزارت ورزش

عکسی از منصوریان در آسانسور وزارت ورزش
علیرضا منصوریان برای نهایی شدن حضورش در استقلال تنها به موافقت وزیر ورزش احتیاج دارد.

عکسی از منصوریان در آسانسور وزارت ورزش

علیرضا منصوریان برای نهایی شدن حضورش در استقلال تنها به موافقت وزیر ورزش احتیاج دارد.
عکسی از منصوریان در آسانسور وزارت ورزش

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author