عکسی از لحظه ثبت قرارداد بازیکن جدید استقلال

امروز استقلال با عادل شیحی قرارداد امضا کرد.

سیستم اطلاع رسانی

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , ,

About the author