عکسی از روند آماده‌سازی پسری که می‌تواند استقلال را متحول کند

عکسی از روند آماده‌سازی پسری که می‌تواند استقلال را متحول کند
روزبه چشمی همچنان بهبود نیافته و فعلا نمی‌تواند برای استقلال بازی کند.

عکسی از روند آماده‌سازی پسری که می‌تواند استقلال را متحول کند

روزبه چشمی همچنان بهبود نیافته و فعلا نمی‌تواند برای استقلال بازی کند.
عکسی از روند آماده‌سازی پسری که می‌تواند استقلال را متحول کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author