عکسی از رای دادن دو پرسپولیسی

امروز صبح دو بازیکن مطرح پرسپولیس به حوزه انتخابیه رفتند و رای دادند.

تکنولوژی جدید

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , ,

About the author