عملکرد مسی در بارسا و آرژانتین فرقی ندارد

عملکرد مسی در بارسا و آرژانتین فرقی ندارد
مارتین دمیکلیس، مدافع باتجربه تیم ملی آرژانتین معتقد است انتقاداتی که در مورد عملکرد مسی در تیم ملی می شود عادلانه نیست.

عملکرد مسی در بارسا و آرژانتین فرقی ندارد

مارتین دمیکلیس، مدافع باتجربه تیم ملی آرژانتین معتقد است انتقاداتی که در مورد عملکرد مسی در تیم ملی می شود عادلانه نیست.
عملکرد مسی در بارسا و آرژانتین فرقی ندارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author