علی کریمی: خداداد نظرم را عوض کرد و به تمرین ستارگان آمدم

علی کریمی: خداداد نظرم را عوض کرد و به تمرین ستارگان آمدم
تسنیم نوشت: پیشکسوت فوتبال کشورمان بالاخره تصمیم خود را گرفت تا در تمرین تیم ستارگان فوتبال ایران حضور یابد.

علی کریمی: خداداد نظرم را عوض کرد و به تمرین ستارگان آمدم

تسنیم نوشت: پیشکسوت فوتبال کشورمان بالاخره تصمیم خود را گرفت تا در تمرین تیم ستارگان فوتبال ایران حضور یابد.
علی کریمی: خداداد نظرم را عوض کرد و به تمرین ستارگان آمدم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author