علی کریمی برابر سویا بازی می‌کند؟ (عکس)

علی کریمی برابر سویا بازی می‌کند؟ (عکس)
علی کریمی همراه تیم دیناموزاگرب به اسپانیا رفته است و امیدوار است تا در بازی امشب برابر سویا به میدان برود.

علی کریمی برابر سویا بازی می‌کند؟ (عکس)

علی کریمی همراه تیم دیناموزاگرب به اسپانیا رفته است و امیدوار است تا در بازی امشب برابر سویا به میدان برود.
علی کریمی برابر سویا بازی می‌کند؟ (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author