«علی منصور»توان جمع کردن این همه ستاره را دارد؟

«علی منصور»توان جمع کردن این همه ستاره را دارد؟
استقلال تا می توانست بازیکنان خوبش را جمع کرد و تا دلش خواست بازیکن آس در فصل نقل و انتقالات خرید.

«علی منصور»توان جمع کردن این همه ستاره را دارد؟

استقلال تا می توانست بازیکنان خوبش را جمع کرد و تا دلش خواست بازیکن آس در فصل نقل و انتقالات خرید.
«علی منصور»توان جمع کردن این همه ستاره را دارد؟

آپدیت نود 32 ورژن 8

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author