علی انصاریان: شهاب حسینی دعوت پرسپولیسی ها را رد نکرد/از او نپرسیدم قرمز است یا آبی

علی انصاریان: شهاب حسینی دعوت پرسپولیسی ها را رد نکرد/از او نپرسیدم قرمز است یا آبی
مدافع اسبق قرمزها از رفاقتش با شهاب حسینی می گوید.

علی انصاریان: شهاب حسینی دعوت پرسپولیسی ها را رد نکرد/از او نپرسیدم قرمز است یا آبی

مدافع اسبق قرمزها از رفاقتش با شهاب حسینی می گوید.
علی انصاریان: شهاب حسینی دعوت پرسپولیسی ها را رد نکرد/از او نپرسیدم قرمز است یا آبی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author