علی‌پور نایب قهرمان سنگنوردی جهان شد

علی‌پور نایب قهرمان سنگنوردی جهان شد
رضا علی‌پور مدال نقره رقابت‌های سنگنوردی قهرمانی جهان در فرانسه را کسب کرد.

علی‌پور نایب قهرمان سنگنوردی جهان شد

رضا علی‌پور مدال نقره رقابت‌های سنگنوردی قهرمانی جهان در فرانسه را کسب کرد.
علی‌پور نایب قهرمان سنگنوردی جهان شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author