علی‌پوریان: مدال طلا برای ماست

علی‌پوریان: مدال طلا برای ماست
کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته ایران قهرمانی در مسابقات پارالمپیک را حق تیم ایران دانست.

علی‌پوریان: مدال طلا برای ماست

کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته ایران قهرمانی در مسابقات پارالمپیک را حق تیم ایران دانست.
علی‌پوریان: مدال طلا برای ماست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author