علت نارضایتی برانکو از تعطیلی لیگ؛ پروفسور تمرینات تیم ملی را قبول ندارد؟

علت نارضایتی برانکو از تعطیلی لیگ؛ پروفسور تمرینات تیم ملی را قبول ندارد؟
روزنامه خبرورزشی نوشت: برانکو می‌گوید هیچ حریفی را نباید دست کم گرفت.

علت نارضایتی برانکو از تعطیلی لیگ؛ پروفسور تمرینات تیم ملی را قبول ندارد؟

روزنامه خبرورزشی نوشت: برانکو می‌گوید هیچ حریفی را نباید دست کم گرفت.
علت نارضایتی برانکو از تعطیلی لیگ؛ پروفسور تمرینات تیم ملی را قبول ندارد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author