عجیب ولی واقعی/ لستر خواهان برخورد با رئال در یک هشتم CL!

عجیب ولی واقعی/ لستر خواهان برخورد با رئال در یک هشتم CL!
در لستر سیتی این جو عمومی وجود دارد که برخورد با رئال مادرید در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان، بهترین اتفاق ممکن برای این باشگاه خواهد بود!

عجیب ولی واقعی/ لستر خواهان برخورد با رئال در یک هشتم CL!

در لستر سیتی این جو عمومی وجود دارد که برخورد با رئال مادرید در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان، بهترین اتفاق ممکن برای این باشگاه خواهد بود!
عجیب ولی واقعی/ لستر خواهان برخورد با رئال در یک هشتم CL!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author