عالیشاه و نوراللهی سرباز پرسپولیس،گوش به فرمان برانکو

عالیشاه و نوراللهی سرباز پرسپولیس،گوش به فرمان برانکو
به نظر می‌آید برخلاف حرف‌هایی که قبلا مطرح شده بود،بازیکنان جوان پرسپولیس لازم نیست برای خدمت سربازی این تیم را ترک کنند.

عالیشاه و نوراللهی سرباز پرسپولیس،گوش به فرمان برانکو

به نظر می‌آید برخلاف حرف‌هایی که قبلا مطرح شده بود،بازیکنان جوان پرسپولیس لازم نیست برای خدمت سربازی این تیم را ترک کنند.
عالیشاه و نوراللهی سرباز پرسپولیس،گوش به فرمان برانکو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author