ظریف: حوادث تلخ بمباران شیمیایی، همچنان در حال تکرار است

ظریف: حوادث تلخ بمباران شیمیایی، همچنان در حال تکرار است
وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی هم زمان با بیست و هشتمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت، تصریح کرد: حوادث تلخ بمباران شیمیایی سردشت و حلبچه امروز در منطقه در حال تکرار است.
۰۸:۱۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


ظریف: حوادث تلخ بمباران شیمیایی، همچنان در حال تکرار است

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی هم زمان با بیست و هشتمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت، تصریح کرد: حوادث تلخ بمباران شیمیایی سردشت و حلبچه امروز در منطقه در حال تکرار است.
۰۸:۱۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


ظریف: حوادث تلخ بمباران شیمیایی، همچنان در حال تکرار است

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author