طوفان در شرق آمریکا جان سه نفر را گرفت

طوفان در سواحل شرق آمریکا جان دست کم سه نفر را گرفت. در ایالت ویرجینیا؛ طوفان راه های ارتباطی را مسدود کرده و موجب تخریب صدها خانه شده است.
۱۱:۳۸ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


world press news

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , ,

About the author