طعنه دروگبا به‌والکات پس از برد آرسنال(عکس)

طعنه دروگبا به‌والکات پس از برد آرسنال(عکس)
دیدیه دروگبا، اسطوره چلسی که دو سال است برای مونترال کانادا بازی می کند، به شکست روز گذشته چلسی مقابل آرسنال و توئیت والکات واکنش نشان داد.

طعنه دروگبا به‌والکات پس از برد آرسنال(عکس)

دیدیه دروگبا، اسطوره چلسی که دو سال است برای مونترال کانادا بازی می کند، به شکست روز گذشته چلسی مقابل آرسنال و توئیت والکات واکنش نشان داد.
طعنه دروگبا به‌والکات پس از برد آرسنال(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author