طرح «پاد» پس از ۱۲ سال در مدارس اجرا می شود!

طرح «پاد» پس از ۱۲ سال در مدارس اجرا می شود!
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران گفت: طرح « پاد » که طرح « پیشگیری از استعمال دخانیات » برای دانش آموزان کلاس ۵ و ۶ است به زودی در ورامین اجرا می شود.
۱۸:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳ خرداد


طرح «پاد» پس از ۱۲ سال در مدارس اجرا می شود!

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران گفت: طرح « پاد » که طرح « پیشگیری از استعمال دخانیات » برای دانش آموزان کلاس ۵ و ۶ است به زودی در ورامین اجرا می شود.
۱۸:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳ خرداد


طرح «پاد» پس از ۱۲ سال در مدارس اجرا می شود!

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author