طاهری: با هیچ کسی دو تا قرارداد امضا نکرده‌ایم

طاهری: با هیچ کسی دو تا قرارداد امضا نکرده‌ایم
طاهری گفت باشگاه پرسپولیس با هیچ مربی و بازیکنی دو قرارداد امضا نکرده است.

طاهری: با هیچ کسی دو تا قرارداد امضا نکرده‌ایم

طاهری گفت باشگاه پرسپولیس با هیچ مربی و بازیکنی دو قرارداد امضا نکرده است.
طاهری: با هیچ کسی دو تا قرارداد امضا نکرده‌ایم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author