طارمی و رضاییان در فرودگاه آتاتورک نبودند

طارمی و رضاییان در فرودگاه آتاتورک نبودند
بر خلاف شایعات منتشر شده در تعدادی از کانال های تلگرامی ، مهدی طارمی و رضاییان در فردگاه ترکیه نبوده اند.

طارمی و رضاییان در فرودگاه آتاتورک نبودند

بر خلاف شایعات منتشر شده در تعدادی از کانال های تلگرامی ، مهدی طارمی و رضاییان در فردگاه ترکیه نبوده اند.
طارمی و رضاییان در فرودگاه آتاتورک نبودند

خرید vpn سرور فرانسه

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author