طارمی با پرسپولیس به اوکراین می رود

طارمی با پرسپولیس به اوکراین می رود
مهاجم گلزن و آقای گل لیگ پانزدهم فوتبال پس از حضور در باشگاه پرسپولیس و جلسه با سرپرست باشگاه برای تمدید قراردادش به توافق رسید.

طارمی با پرسپولیس به اوکراین می رود

مهاجم گلزن و آقای گل لیگ پانزدهم فوتبال پس از حضور در باشگاه پرسپولیس و جلسه با سرپرست باشگاه برای تمدید قراردادش به توافق رسید.
طارمی با پرسپولیس به اوکراین می رود

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author