طارمی؛ تازه ترین دلیل برانکو برای اعتراض به اردوهای تیم‌ملی

طارمی؛ تازه ترین دلیل برانکو برای اعتراض به اردوهای تیم‌ملی
سرمربی پرسپولیس اعتقاد دارد طارمی تازه آماده شده‌بود.

طارمی؛ تازه ترین دلیل برانکو برای اعتراض به اردوهای تیم‌ملی

سرمربی پرسپولیس اعتقاد دارد طارمی تازه آماده شده‌بود.
طارمی؛ تازه ترین دلیل برانکو برای اعتراض به اردوهای تیم‌ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author