صعود یک پله‌ای فوتسال در رده‌بندی جهانی

صعود یک پله‌ای فوتسال در رده‌بندی جهانی
تیم ملی فوتسال ایران به دنبال پیروزی ارزشمند مقابل برزیل، در رده‌بندی جهانی با یک پله صعود به رده پنجم رسید.

صعود یک پله‌ای فوتسال در رده‌بندی جهانی

تیم ملی فوتسال ایران به دنبال پیروزی ارزشمند مقابل برزیل، در رده‌بندی جهانی با یک پله صعود به رده پنجم رسید.
صعود یک پله‌ای فوتسال در رده‌بندی جهانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author